Ondersteuning door andere diensten of organisaties

Mensen met een beperking zijn niet verplicht om gespecialiseerde hulpverlening te vragen als dat niet echt nodig is. Ze kunnen best eerst kijken of ze goed kunnen geholpen worden met de hulpverlening die open staat voor elke burger.

Wij helpen je zoeken en kiezen.

Enkele voorbeelden:

 • een thuisverpleger komt langs voor je medische verzorging of om je te helpen met je medicatie
 • een poetshulp van een dienstenchequebedrijf komt om de 2 weken bij je poetsen
 • een huishoudhulp helpt je bij het koken of bij de was en de strijk
 • een persoonlijk assistent helpt je elke ochtend uit bed en helpt je bij het wassen en het kleden
 • je gaat om de twee weken op gesprek bij een psychotherapeut in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Voorbeelden van andere sectoren  en andere vormen van dienstverlening:

 • Sociaal Huis – OCMW
 • CAW – JAC
 • thuiszorgdiensten
 • ziekenfondsen
 • sociale woonmaatschappijen
 • vakbonden
 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • thuisverpleging
 • DOP: Dienst Ondersteuningsplan
 • bijstandsorganisaties – klik
 • CLB – BUSO
 • integrale jeugdhulp
 • pleegzorg
 • diensten voor opvoedingsondersteuning

Sociale kaart: Wil je zelf diensten opzoeken?
Neem dan een kijkje in de sociale kaart van Vlaanderen op internet: www.desocialekaart.be

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren kan je hierbij helpen

 • we bekijken samen met jou of je hulp wil en van wie je die wil krijgen
 • we kijken voor jou welke diensten je kunnen helpen
 • contacteer ons