Visie

Krachtlijnen

Wij willen samen bijdragen tot een hoge kwaliteit van leven en de maximaal gewenste inclusie van volwassenen met een beperking.
Wij willen voor elke ondersteuningsvraag een passend en kwaliteitsvol antwoord proberen vinden.
Waar dat nodig is en mogelijk is, starten we nieuwe initiatieven, na overleg binnen ons samenwerkingsverband.
We streven naar nauwe samenwerking in de regio Lokeren met alle mogelijke diensten en organisaties die ondersteuning bieden of kunnen bieden aan volwassenen met een beperking.

Visie

Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren  wil een antwoord proberen geven op ondersteuningsvragen in de regio. Elke volwassene met een beperking of met een vermoeden van beperking is welkom op ons aanmeldpunt. Samen met hem of haar zoeken we dan naar een zo goed mogelijk antwoord op zijn of haar vragen.

Voor het antwoord op die vragen zoeken we eerst naar oplossingen binnen de gewone hulpverlening die voor elke burger ter beschikking is.

Daarenboven kunnen we ook beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden van de vier partners van ONDERSTEUNINGSNET Lokeren. Zij bieden handicap-specifieke woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding (praktische of/en psychosociale begeleiding). Dit kan zowel  via de rechtstreeks toegankelijke als de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.

Op basis van de vragen van volwassenen met een beperking willen de  vier partners hun werking in de toekomst meer op mekaar afstemmen.

Zijn er vragen waarop er in de regio onvoldoende of nog geen antwoord is, dan willen we zoeken of we samen een aangepast antwoord kunnen ontwikkelen.

Met het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren willen de vier partners maximaal inspelen op de nieuwe persoonsvolgende financiering. Ook hier vertrekt alles vanuit de vraag of de vragen van de volwassene met een beperking.

Het ONDERSTEUNINGSNET Lokeren  werkt nauw samen met het Sociaal Huis van Lokeren.

lokeren

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren is een nauwe samenwerking van vier organisaties in Lokeren die vergund zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor het verlenen van handicap-specifieke ondersteuning: