Wie zijn we?

Wat is ONDERSTEUNINGSNET Lokeren?

We zijn een samenwerkingsverband van 4 organisaties in Lokeren die ondersteuning bieden aan meerderjarigen met een beperking. Deze 4 organisaties zijn vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Klik op het logo voor de website.

We hebben een centraal aanmeldpunt voor alle volwassenen met een beperking die vragen hebben in verband met ondersteuning.
Meer weten? centraal aanmeldpunt

We werken nauw samen met Stad Lokeren en het Sociaal Huis.