ondersteuning op alle levensdomeinen

ondersteuning bij het wonen

werken, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk of vrije tijd

individuele begeleiding

het in dienst nemen van een persoonlijk assistent

ondersteuning door andere diensten of organisaties

zorgbudget (vroeger BOB)

PVB: persoonsvolgend budget

Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulpvereniging