Individuele begeleiding

Je kan verschillende vormen van individuele begeleiding of ondersteuning krijgen aangepast aan jouw wensen en noden.

Mensen met een beperking zijn niet verplicht om gespecialiseerde hulpverlening te vragen als dat niet echt nodig is. Ze kunnen best eerst kijken of ze goed kunnen geholpen worden met de hulpverlening die open staat voor elke burger.
Wij helpen je zoeken en kiezen.

Ondersteuning die specifiek bedoeld is voor mensen met een beperking met een PVB:

Individuele begeleiding:

 • individuele psychosociale begeleiding: één begeleider geeft je ondersteuning bij het wonen of bij jouw dagbesteding
 • individuele praktische hulp: ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten van het leven (ADL) in een één-op-één relatie.
  Enkele voorbeelden: ondersteuning op vlak van het huishouden, het budget of de administratie, de werksituatie, relaties, leren zelfstandig wonen, opvoeding van kinderen,…
 • globale individuele begeleiding: is één-op-één begeleiding waarbij zowel praktische hulp als psycho-sociale hulp kan geboden worden.
 • oproepbare permanentie: de begeleider is telefonisch oproepbaar en kan indien nodig binnen een bepaalde tijd aanwezig zijn om één-op-één begeleiding te bieden.
 • ondersteuning door een persoonlijk assistent: daarvoor zijn aparte regelingen: lees meer
 • ZORGàlaCARTE is een andere vorm van individuele begeleiding die we aanbieden: lees meer

Begeleiding in een groep:

 • woonondersteuning bij het wonen in een groep of een groepje: klik hier
 • dagondersteuning bij de dagbesteding in een atelier: klik hier
 • begeleiding in je vrije tijd: dag- of woonondersteuning indien je deelneemt aan groepsactiviteiten in je vrije tijd: klik hier

Beperkte individuele ondersteuning bij het wonen of werken via RTH:

 • via rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan je beperkte individuele begeleiding of ondersteuning krijgen bij het wonen of het werken
  • mobiele of ambulante begeleiding bij het wonen: een begeleider geeft je beperkte ondersteuning bij jouw woonsituatie
  • mobiele of ambulante begeleiding bij het werken: een jobcoach geeft je beperkte ondersteuning bij jouw werksituatie
 • meer lezen? klik hier

Gewone ondersteuning of reguliere ondersteuning:

 • bij voorbeeld: begeleiding door diensten thuiszorg of begeleiding door thuisverpleegkundigen
 • meer info? klik hier

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren kan je hierbij helpen

 • we bekijken samen met jou wat jij graag wil en of je daarbij ondersteuning nodig hebt
 • we kijken voor jou welke diensten je kunnen helpen
 • we zoeken samen met jou naar een gepaste woonvorm of een gepaste woning
 • contacteer ons