RTH = RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERENIGING

RTH is beperkte handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft.
Hiervoor hoef je geen aanvraag te doen bij het VAPH; het is bedoeld als laagdrempelige ondersteuning.
Dat wil dus zeggen dat er een rechtstreekse instroom mogelijk is, zonder een complexe aanvraagprocedure bij het VAPH.

RTH bestaat in 3 vormen:

 • Begeleiding bij het wonen en/of werken:
  • ambulante begeleiding = jij verplaatst je naar de begeleider
  • mobiele begeleiding = de begeleider komt naar jou
 • Dagopvang: zinvolle dagbesteding
 • Verblijf: nachtopvang

Je krijgt per kalenderjaar max. 8 punten. Je kan die punten inzetten voor ondersteuning naar keuze.

Tabel met overzicht punten

Ondersteuning Puntenwaarde Maximaal per jaar
Ambulante begeleiding 0.155 51 ambulante begeleidingen
Mobiele begeleiding 0.220 of 36 mobiele begeleidingen
Dagopvang (per dag) 0.087 of 91 dagen dagopvang
Verblijf (per nacht) 0.130 of 61 nachten verblijf

Wil je een combinatie van deze verschillende ondersteuningsvormen, dan moet je rekening houden met het maximum van 8 punten in totaal.
Maak zelf je simulatie via de rekenmodule van het VAPH.

Kostprijs

Maak je gebruik van RTH? Dan is een stukje van de kosten voor jou.

Ondersteuning Jouw bijdrage
Begeleiding max. 5,34 euro
Dagopvang (per dag) max. 10,15 euro
Verblijf (per nacht) max. 25,53 euro

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor RTH:

 • Je hebt een vermoeden van handicap
 • je bent jonger dan 65 jaar (als je reeds erkend bent door het VAPH speelt leeftijd geen rol)
 • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je hebt nog geen budget van het VAPH
 • Je krijgt nog geen ondersteuning vanuit het VAPH

Meer informatie over RTH vind je ook hier:

RTH-outreach – voor voorzieningen of verenigingen:

 • via de reglementering van RTH kunnen wij ook verenigingen of teams in voorzieningen ondersteunen; dat noemt men in het schoon Vlaams “outreach”
 • we kunnen je ondersteuning geven bij de vraag “hoe omgaan met mensen met een beperking” of concretere vragen binnen dit thema
 • dat kan bijvoorbeeld door een korte infosessie van 1 à 2 uur aan een team of aan een aantal leden van je vereniging
 • lees er alles over op onze nieuwspagina

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren kan je hierbij helpen:

contacteer ons