PVB: Persoonsvolgend budget

In de loop van 2016 is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in enkele stappen overgestapt naar een nieuw algemeen subsidiesysteem voor meerderjarige mensen met een beperking: de persoonsvolgende financiering of PVF.

PVF bestaat uit twee trappen:

 • trap 1 = ZORGBUDGET (voordien BOB of basisondersteuningsbudget)
 • trap 2 = PVB of persoonsvolgend budget

Trap 1: ZORGBUDGET

Wil je meer weten over trap 1, het ZORGBUDGET ? Klik hier

Trap 2: PVB = Persoonsvolgend Budget

Wat is PVB?

 • het PVB is een persoonlijk budget per jaar.
 • de budgetcategorieën variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro, afhankelijk van jouw noden en vragen.
 • met dat budget kan je zelf jouw eigen ondersteuning kiezen en zelf betalen.
 • PVB behoort tot de niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (n-RTH).
 • om een PVB te kunnen ontvangen, moeten er een aantal stappen gezet worden:
  • ondersteuningsplan opmaken
  • beoordeling en objectivering door een multidisciplinair team
  • prioriteitencommissie bepaalt de prioriteitengroep
  • toekenning van het PVB door het VAPH
 • handleiding: hoe een PVB aanvragen? klik hier
 • er zijn 3 manieren om het budget te ontvangen:
  • volledig cash,
  • via een voucher (soort waardebon)
  • of een combinatie van beide.
 • PVB dient om jouw zorg en ondersteuning te betalen, zowel in n-RTH als in de reguliere hulpverlening. Je moet je uitgaven verantwoorden.
 • PVB is niet combineerbaar met BOB (trap 1).

Welke ondersteuning kan je betalen met je PVB?

 1. handicapspecifieke ondersteuning in een voorziening vergund door het VAPH:
 • woonondersteuning, meer weten? klik hier
 • dagondersteuning, meer weten? klik hier
 • individuele begeleiding: meer weten? klik hier
  • psychosociale begeleiding
  • praktische begeleiding
  • globale begeleiding
 1. het aanwerven van een persoonlijk assistent meer weten? klik hier
 1. andere hulp, begeleiding of ondersteuning meer weten? klik hier

 

Bijstandsorganisaties

Bijstandsorganisaties kunnen mensen met een beperking bijstaan om hun budget te beheren en de ondersteuning te zoeken die ze wensen.

Er zijn 5 bijstandsorganisaties vergund en gefinancierd door het VAPH: klik

Meer informatie? Kijk op de website van het VAPH of lees een folder van het VAPH: klik

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren kan je hierbij helpen: