ondersteuning op alle levensdomeinen

In ons centraal aanmeldpunt ben je welkom met al je vragen.
Samen met jou zoeken we naar een antwoord.

Voorbeelden: 

 • individuele begeleiding (praktisch, psychosociaal of beide)  klik hier
 • wonen en ondersteuning bij het wonen  klik hier
 • dagondersteuning: werken, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk of vrije tijd  klik hier
 • dringend ondersteuning nodig?  klik hier
 • kortverblijf met PVB of via RTH
 • rechtstreeks toegankelijke (RTH) en niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (n-RTH)  klik hier
 • persoonsvolgend budget (PVB).  klik hier
 • zorgbudget of basisondersteuningsbudget (BOB)  klik hier
 • het in dienst nemen van een persoonlijk assistent  klik hier
 • ondersteuning door andere diensten of organisaties klik hier
 • vervoer 
 • hulpmiddelen en aanpassingen klik hier
 • een ondersteuningsplan opmaken  klik hier
 • DOP: Dienst Ondersteuningsplan
 • bijstandsorganisaties vergund door het VAPH: klik hier

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren luistert naar je vragen:

 • we bekijken samen met jou wat jij graag wil en of je daarbij ondersteuning nodig hebt
 • contacteer ons