Vrijwilligerswerk

Je kan ook kiezen voor gewoon vrijwilligerswerk:

  • Dan werk je vrijwillig in een organisatie. Je krijgt geen loon.
  • Je stelt je dan ten dienste van een organisatie.
  • Wij kunnen je helpen zoeken naar leuk werk in een organisatie.
  • Wij voorzien geen bijkomende begeleiding. Er is geen jobcoach.

Wat wil jij?

ONDERSTEUNINGSNET Lokeren kan je hierbij helpen:

  • we zoeken samen met jou naar werk dat jou interesseert
  • we zoeken samen met jou naar activiteiten die je interesseren
  • we bekijken samen met jou of je daarbij ondersteuning nodig hebt
  • contacteer ons